Проект „Всеки ученик ще бъде отличник - 2“ към ЦМЕДТ „Амалипе“

Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст, към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, неучастието на ромските родители в училищния живот, малкия процент роми, продължаващи образование в средните училища.