НП"Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

През 2022г. училището кандидаства по НП"Подкрепа на образователните медиатори".Заяви желание за участие и по НП "Заедно в изкуствата и спорта" -МОДУЛ 2 за сформиране на един отбор по футбол- момчета - 5-7 клас.