Защита на личните данни на СУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - с. Крушари съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Училищни проекти:

Новини и събития: