Първото училище в с. Крушари датира от 1850-1851 г. в една стая в двора на Бойчо Тодоров. Синът му Тодор Бойчев Авжиев е бил учител.Учениците са били само момчета, деца на по-заможни хора.Учението е траело кратко време- през зимните месеци докато децата са били свободни от селскостопанския труд.По-късно училището се е помещавало в Беглишкия хамбар, където се е събирал данъка беглик.През 1882 г. се взема решение да се построи училище, строежът е завършен през 1883г. Това е т. н. "Старо училище"- сграда намираща се от южната страна на църквата.През 1971г. е построено "Новото училище"- сегашната сграда. От 1981г. училището е средно.

Училищни проекти:

Новини и събития: